ارائه نمونه سوالات ومطالب مرتبط با کتاب مطالعات اجتماعی

                حذف بخشی از فصل نظام خانواده

با توجه به تصمیمات دفتر تالیف مینی بر حذف بخشی از کتاب مطالعات اجتماعی  ، فصل خانواده درس دوم ازصفحه پنجاه وسه(53) تا پایان صفحه پنجاه وشش(56) حذف شده وبارم این درس بین سایر دروس این فصل توزیع می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/09/20ساعت 22:42  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/07/23ساعت 22:31  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

 برای مشاهده  سوالات

اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  جمعه 1388/11/09ساعت 23:1  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

 

بارم بندی درس مطالعات اجتماعی

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

متن كتاب

فعاليت هاي كتاب

متن كتاب

فعاليت هاي كتاب

متن كتاب

فعاليت هاي كتاب

اول

5

2

5/1

از سه فصل

 1 نمره

5/2

1

دوم

5

2

5/1

3

1

سوم

5

1

1

5/2

1

چهارم

-

-

6

2

4

1

پنجم

-

-

5

2

3

1

جمع

20

20

20

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/09/19ساعت 23:3  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

نمونه سوال از شهرستان بروجرد (لرستان)

+ نوشته شده در  جمعه 1388/08/15ساعت 22:16  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

نمونه سوالات نوبت اول مدارس نمونه

+ نوشته شده در  جمعه 1388/08/15ساعت 22:15  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

 

     فعالیت های مشابه فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه

.......................................ادامه مطلب.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/08/03ساعت 22:40  توسط م.ر.فاطمی پور  | 


 
 
 
+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/08/03ساعت 22:23  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

این همه نمونه سوال یکجا دیده بودید؟

+ نوشته شده در  جمعه 1388/08/01ساعت 22:52  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

یک نمونه سوال از مدارس اصفهان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/06/10ساعت 0:2  توسط م.ر.فاطمی پور  |